PATRICK JOHN VERMIN 
 
Business Team Coach


Wat maakt dat je team nog niet optimaal presteert? 

Ga binnen beginnen.


Als business team coach begeleid ik bedrijven in het vergroten van de interne samenwerking 
zodat men met gezamenlijke inzet en meer plezier extern een grotere impact heeft.
DE TOP 3 PROBLEMEN

HOUDING & INZET

De enige twee zaken waar je als mens persoonlijk controle over hebt maar wat voor organisaties een grote uitdaging is. 

Bewust en onbewust wordt het gezamenlijke resultaat negatief beïnvloed. Wat op papier staat, ziet er in de praktijk anders uit. Onder druk presteert men slechter en in plaats van externe is er meer interne concurrentie. 

AFSPRAKEN

Ongeschreven regels, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid vormen een groot struikelblok. 

Zonder eenduidige afspraken ontstaat er verwarring en met het niet naleven van gemaakte afspraken wordt ook hier het resultaat negatief beïnvloed. Culturele verschillen en verschillen in overtuiging vergroten de complexiteit. 

POTENTIEEL

Het niet (h)erkennen van kwaliteiten maakt de teamprestatie niet optimaal. Men gaat zelfs nog minder presteren.

Het onbenut laten zit 'em in de moeilijkheid individueel en collectief potentieel naar boven te halen en vooral in het ten goede weten in te zetten. Veelal is er wel begrip maar wil men niet de grip verliezen.


GEVOLG

• Verlies van omzet, winst en aandeel. 
• Lage productiviteit en lage positiviteit. 
• Discongruentie in merk- en kernwaarden.
• Verhoogd ziekteverzuim.
• Uitstroom van medewerkers.

 


DE OPLOSSING


DE BEDOELING. Dit is het ankerpunt en bepaalt de richting. Het begint in het nu met het richten van de pijlen op de toekomst. We overtreffen resultaat- en oplossingsgericht werken door uitkomst gericht te werken. Het denken in moeilijkheden van buitenaf wordt vervangen door denken in mogelijkheden van binnen uit. De bedoeling van de organisatie, de betekenis en de waarden worden werkbaar vertaald, eigen gemaakt en tot leven gebracht.

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT. Wanneer de bedoeling duidelijk is, volgt de persoonlijke interesse en aandacht. Door dit te geven, in plaats van het te willen controleren, groeien medewerkers. Naast het naar boven halen van kwaliteiten gaan we specifiek op (primair) gedrag in om teamleden individueel effectiever te laten functioneren. Dit gaat onder meer over hoe men in het hier en nu denkt en handelt. Over intrapersoonlijke communicatie, de juiste instelling, en eigenaarschap.

SAMENWERKEN. Hierin komt alles letterlijk samen. De bedoeling, de teamleden, de verschillende functies en afdelingen. Functioneren als een team is niet het doel maar resultaat van de juiste samenwerking. Wat is voor ons juist? Samenwerken dient ondersteunend te zijn. Op deze manier ervaren medewerkers dat wanneer iedereen, toegewijd aan het belang, bijdraagt er iets extra's gebeurt. Dit zorgt ervoor dat een organisatie kan doorbreken en de norm kan overstijgen.


 

RESULTAAT
• Volledige instelling en aansluiting op doelen.
• Eén team, één boodschap.
• Grotere tevredenheid onder teamleden
• Verantwoordelijkheid en beslissingen nemen als nooit tevoren.
• Hogere klantwaardering.
• Betere financiële resultaten.

 


AANBOD

Ik lever bedrijven passende Learning & Development programma's, trainingen en coaching trajecten. Ik bied teams en organisaties de kans nieuwe mogelijkheden te vinden die binnenin verscholen liggen waarmee men zelf bestaande problemen kan oplossen en voorbereid is op toekomstige uitdagingen. De uitkomst om aanpassingen of modificaties subtiel in de gehele organisatie vanuit dezelfde basis door te voeren. Een succesvolle werkwijze, gevormd en bewezen in de afgelopen 3o jaar, voor duurzaam resultaat.  


• Een structurele en culturele werkwijze met fundamentele tools.

• Een doorbraak in situationeel bewustzijn ter verbetering van (primaire) acties en reacties.

• Een doorbraak in groepsconsensus vanuit gemeenschappelijke idealen.


VOOR WIE

Voor bedrijven en ondernemers die willen investeren in hun team(s) om het gezamenlijke presenteren duurzaam te verbeteren. Die misschien als onderneming niet zo groot zijn maar wel groots ondernemen en groots denken. Die zich net als ik richten op wat mogelijk is. Eigenaren, CEO's en general managers die op basis van waarden willen werken aan het ideale bedrijf.Interesse in een doorbraak van binnen uit?

 


Met uitgebreide internationale ervaring op het brede vlak van Learning & Development voor profit en non-profit organisaties, bied ik ondersteuning voor alle aspecten van samenwerking zodat jouw team in de uitvoering van de kerntaken nog beter presteert.